ระบบทะเบียนออนไลน์เป็นสิทธิ์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิบัณฑิตเท่านั้น
อ.ณิชานันทน์   สอนเต็ม : ผู้ดูแลระบบ