สถานที่จัดการแข่งขันแต่ละทักษะ

วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิบัณฑิต
↑ ↑ แผนที่ ↑ ↑

****************
วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต 2
↑ ↑ แผนที่ ↑ ↑

****************
วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านจั่น
↑ ↑ แผนที่ ↑ ↑

****************